Home / ขอพร-ความเชื่อต่างๆ

ขอพร-ความเชื่อต่างๆ

ขอพร ความเชื่อต่างๆ

พระประจำวันเกิด ปางประจําวันเกิด เลขกำลังวันเกิด

พระประจำวันเกิด ปางประจําวันเกิด เลขกำลังวันเกิด ขอบคุณภาพประกอบจาก dhammathai.org ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ปัจจุบันประชากรไทยมากกว่าร้อยละ 94 นับถือพุทธศาสนาพุทธ และมีพุทธศาสนิกชน นิกายเถรวาท มากเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งตามความเชื่อของคนสมัยก่อนถือว่าการบูชาพระประจำวันเกิดเป็นมงคลอย่าง …

Read More »

สีมงคลตามความเชื่อของชาวจีน

สีมงคลตามความเชื่อของชาวจีน ตามความเชื่อของชาวจีน “สี” มีความสำคัญและความหมายมากมาย ซึ่ง 3 สีหลักๆที่ถือว่าเป็นสีมงคล สีแห่งโชคในชีวิตประจำวันของชาวจีน คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว สีมงคล 3 อันดับแรกตามความเชื่อของชาวจีน อันดับ 1 สีแดง สีแห่งความสุข ความสำเร็จ โชคลาภ สีแดง หมายถึงไฟ เป็นสีมงคลที่นิ …

Read More »

ไหว้พระตรีมูรติ ( ขอพรความรัก )

ไหว้พระตรีมูรติ ( ขอพรความรัก )   สถานที่ตั้ง : ลานหน้าห้าง Central World แยกราชประสงค์ กรุงเทพ ไหว้พระตรีมูรติ สถานที่ขอพรความรักที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย คนต่างชาติรู้จักและนิยมมาสักการะ กราบไหว้ ประดิษฐานอยู่บนพื้นที่นี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านหลายยุค หลายสมัย จนมาเป็นลาน …

Read More »