ไพ่ยิปซี เป็นศาสตร์การดูดวงที่มีมาแต่โบราณกาลซึ่งนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก เนื่องจากมีความแม่นยำ และความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ ไพ่ยิปซีจึงเป็นไพ่ดูดวงแบบสากลที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก ไพ่ยิปซี เป็นไพ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีพลังอำนาจอยู่ในตัว ฉะนั้นอย่าดูเล่นๆ

วิธีทำนายไพ่ยิปซี ดูไพ่.com ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐาน จะลืมตาหรือหลับตาก็ได้ ทำจิตให้สงบ ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเลือกไพ่อย่างสงบและมีสมาธิ 10 ใบ จากนั้นกดปุ่มทำนาย

คำเตือน อย่าทำนายเล่นเพื่อความสนุกสนาน การตั้งจิตอธิษฐานของคนเรามีผลจริงๆ แม้พระพุทธองค์ก็เคยทำบารมีด้วยการอธิษฐาน ดังนั้นอย่าดูเล่นๆ และไม่ควรดูเกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

" หากคุณล้อเล่นกับดวงชะตา ดวงชะตาจะล้อเล่นกับคุณ "